Palvelut

Mitä me teemme?

Ammatillinen Perhekoti Kinnari tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa lastensuojelun lyhytaikaisissa sijoituksissa. Lyhytaikainen sijoitus tarkoittaa käytännössä aikaa, joka kuluu perheen ja lapsen tilanteen rauhoittamiseen ja selvittelyyn. Se tarkoittaa aikaa, jonka sosiaalityö tarvitsee tarvittavien tukitoiminen järjestämiseen lapsen kotiinpaluun mahdollistamiseksi. Tai sopivan pitkäaikaisen sijoituspaikan löytymiseen sekä sinne turvalliseen siirtymiseen. Käytännössä sijoitukset kestävät 1-12kk. Lyhytaikaisen sijoituksen aikana tuemme lapsen ja biologisen perheen yhteyden säilymistä.

Keitä me olemme?

Perheeseemme kuuluvat perhekotivanhemmat Ilona ja Petri, kaksi teini-ikäistä poikaa sekä Lyyli koira. Molemmilla perhekotivanhemmilla on sosionomin koulutus, Petrillä on laja 15-vuoden työkokemus lastensuojelun yksiköissä ja ryhmäkodeissa. Petri on opiskellut ja työskennellyt aikaisemmassa työssään kiintymyssuhdepohjaisen hoidon periaatteiden mukaisesti (DDP-menetelmä). Ilonan työkokemus on karttunut pääasiassa nuorten aikuisten sosiaaliohjauksessa, mutta myös lastensuojelussa. Perhe on toiminut vuosina 2016-2020 lastensuojelun vastaanottoperheenä.

Perheen koira Lyyli on rodultaan Australian Labradoodle ja rotu on todettu hyvin siedetyksi myös eläinpölystä allergisoituville. Lyyli on läpäissyt Sosped ry:n sosveltuvuustestin lasten kanssa tehtävään työhön ja olemme suorittaneet sosiaalipedagoginen koiratoiminta koulutuksen.

Miten me toimimme?

Vaikka sijoitukset perhekoti Kinnarissa ovatkin lapselle väliaikaisia, ne eivät ole merkityksettömiä. Lyhytaikainenkin sijoitus toteutetaan kuntouttavalla tavalla. Toimintamme on aina tavoitteellista ja tavoitteet määritellään yhdessä lapsen sijoituksesta vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen vanhempien sekä lapsen kanssa. Pitkän työkokemuksen, vahvan henkilöstömitoituksen ja soveltuvan koulutuksen vuoksi perhekoti Kinnari voi ottaa vastaan lapsia, joiden hoito vaatii paljon aikuisen huomiota ja huolenpitoa.

Temme tiivistä yhteistyötä lapsen biologisen perheen sekä sosiaalityöntekijän kanssa koko sijoituksen ajan. Lapsen koulunkäynti jatkuu yleensä sijoituksen ajan hänen omassa koulussaan, ja myös hänen harrastuksiensa jatkumista tuetaan. Lapselle kerrotaan hänen kehitystasonsa mukaisesti ja rehellisesti sijoituksen tilanteesta ja ajankohtaisista suunnitelmista.

Perhekodin arkeen sisältyy paljon ulkoilua ja liikuntaa. Ei suoriteta ”hikiliikkaa”, mutta liikutaan päivittäin, jotta kaikille tulee kunnolla nälkä ja illalla uni!

Missä ollemme?

Perhekoti sijaitsee omakotitalossa Järvenpäässä lähellä keskustaa hyvien julkisten kulkuyhteyksien läheisyydessä. Perhekodin lähipiirissä on paljon puistoja, leikkipuistoja sekä erilaisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Perhekodin läheisyydessä ovat myös kasvavan ja kehittyvän kaupungin tarjoamat palvelut.