Esittely

Ammatilliset lastensuojelu- ja perhehoitopalvelut Kinnari Oy on kahden sosionomin, Ilona ja Petri Ojalan, perustama yritys. Yrityksen tuottama palvelu on ammatillinen perhekoti Kinnari Järvenpäässä. Perhekodissa on kaksi paikkaa 3-15 -vuotiaille lapsille. Perhekodin ajantasainen paikkatilanne löytyy Socfinder ja Lasteri palveluista .

Ensin vaan nukutaan, syödään ja luodaan turvaa. Näin
alkaa työskentely perhekoti Kinnariin sijoitetun lapsen kanssa.
Ollaan kiinostuneita lapsesta, mutta ei vaadita häneltä
mitään. Ei luetella sääntöjä, eikä uhkailla rangaistuksilla.
Opetellaan talon tavoille pikkuhiljaa aikuisen tuella.
Annetaan lapsen oivaltaa itse. Lapsi haluaa luonnostaan
olla hyvä ja tulla hyväksytyksi. Annetaan hänelle siihen aito
mahdollisuus. Ollaan reiluja. Kun turvallisuudentunne on
kasvanut riittävästi, lapsi alkaa leikkiä ja tuottaa tarinaansa.
Turvallisuuden lisäännyttyä lapsi myös uhmaa ja kokeilee
aikuisien rajoja. Selkeät rutiinit ja lapsen kanssa tehdyt
sopimukset tuovat turvaa ja lieventävät uhmaa. Toimitaan
niin, ettei lapsi menetä kasvojaan, vaan voi mokattuaankin
kokea olevansa hyväksytty jäsen perheeseen. Tämä kaikki
vaatii paljon aikaa aikuisilta. Siksi Perhekoti Kinnarissa
henkilöstömitoitus on 1:1.

Yhteydenotot ja paikkatiedustelut Ilona Ojala 040 4115914